REGISTRATION FORM
Mẫu đăng ký tham gia triển lãm

Shell Scheme Booth (Ready-built)      Space Only      Seminar

Please complete the form below and submit by mail to vicky@vietnamindustrialfiesta.com upon completion.
Vui lòng tải mẫu dưới đây, điền thông tin và gửi về email: vicky@vietnamindustrialfiesta.com . Xin cám ơn!


HOME
  MENU